Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Jednostki współpracujące

Starosta Inowroclawski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Krajowe Biuro Wyborcze
Miejska Komisja Wyborcza w Janikowie
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Minister Inwestycji i Rozwoju
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Generalny Dyrektor Ochronych Środowiska
Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II
Nadleśnictwo Gołąbki
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego