Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Organ kontrolno-nadzorczy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Państwowa Komisja Wyborcza