Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XIX sesja Rady Miejskiej w Janikowie zaplanowana na 23.10.2020r. odwołana

Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19, wiedząc o licznych przepaskach zakażeń na terenie naszej gminy w tym zakażenia jednego z pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie, przekładam Sesję Rady Miejskiej w Janikowie zwołaną na dzień 23 października 2020r. na godzinę 15/30. Powyższa decyzja podyktowana...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057)

Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działlaności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, 1570)

Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami...

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdu specjalnego - pożarniczego

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004, numer rejestracyjny: CIN FO28, rok produkcji: 1985, rodzaj pojazdu: specjalny - pożarniczy wyposażony w działko p. poż, nowy, ocynkowany zbiornik 5000 litrów na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy oraz...

INFORMACJA PRZEWODNiCZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE O WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ 2020-2023

WYBORY ŁAWNIKÓW 2019 NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723, 1365)

Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami...