Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014r. poz. 1118) Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014r. poz. 1118) Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku...

INFORMACJA PRZEWODNCIZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE O WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ 2016-2019

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych z końcem 2015 roku Rada Miejska w Janikowie działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 133 ze zmianami) ...