Aktualności (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XIX sesja Rady Miejskiej w Janikowie zaplanowana na 23.10.2020r. odwołana

Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19, wiedząc o licznych przepaskach zakażeń na terenie naszej gminy w tym zakażenia jednego z pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie, przekładam Sesję Rady Miejskiej w Janikowie zwołaną na dzień 23 października 2020r. na godzinę 15/30. Powyższa decyzja podyktowana...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057)

Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działlaności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami...