Aktualności

Informacja o tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Janikowo na lata 2013 - 2020

                                                                                                                                             Janikowo 19.06.2013 r.

 

Informacja o tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Janikowo

na lata 2013 - 2020

Informuję, że zakończono etap zbierania informacji, tworzenia diagnozy i opracowania celów strategicznych potrzebnych do opracowana Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Janikowo na lata 2013 -2020. Dotychczasowe prace nad przygotowaniem dokumentu zostały rozpoczęte zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania sześcioosobowego zespołu do opracowania strategii.

W tym samym czasie powstawał projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego dostępny obecnie na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod adresem internetowym http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24447&Itemid=1

Z oczywistych względów zachowania spójności kierunków rozwoju regionu nasza strategia rozwoju nawiązuje do założeń przewidzianych dla całego województwa. Właściwe opracowanie kierunków inwestowania i przeobrażeń naszej gminy jest warunkiem koniecznym możliwości wsparcia tych zamierzeń w nadchodzącym, nowym okresie programowania finansowego ze środków Unii Europejskiej.

Dotychczasowe spotkana informacyjne, ankietowe  i panele dyskusyjne w których udział wzięli radni Rady Miejskiej, sołtysi, przedstawiciele sołectw, organizacji pozarządowych oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy pozwoliły na identyfikację podstawowych celów strategicznych i operacyjnych potrzebnych do sformułowana całego dokumentu. Zebrano materiały i informacje o gminie w zakresie społeczeństwa, środowiska naturalnego, gospodarki, infrastruktury, budżetu gminy, zasobów lokalnych i zdefiniowanych warunków zewnętrznych rozwoju. Spotkania pozwoliły na przedstawienie diagnozy, przeprowadzenie analizy SWOT, identyfikację problemów oraz wstępne wyznaczenie celów strategii. Obecnie trwają prace nad ostatecznym formułowaniem treści dokumentu, który zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych i będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej.

Proszę o aktywne włączenie się różnych środowisk do procesu kształtowania założeń rozwoju naszej gminy na nadchodzące lata. Uwagi do przedstawionych materiałów można zgłaszać na adres janikowo@janikowo.com.pl

 

Jacek Duma, członek zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy Janikowo na lata 2013-2020.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 czerwca 2013
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Duma
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2013 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 1784
07 stycznia 2020 12:51 (Rafał Bujak) - Opublikowanie dokumentu.
07 stycznia 2020 12:51 (Rafał Bujak) - Ukrycie dokumentu.
24 czerwca 2013 12:35 (Rafał Bujak) - Dodanie załącznika [janikowo__wt_strat.pdf] do dokumentu.