Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Aktualności zobacz archiwum »

INFORMACJA PRZEWODNCIZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE O WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ 2016-2019

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych z końcem 2015 roku Rada Miejska w Janikowie działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 133 ze zmianami)

 

INFORMUJE SIĘ O WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ 2016-2019. JEDNOCZEŚNIE PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE: WARUNKI  JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA ŁAWNIKA SĄDU ORAZ TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW OKREŚLA ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 133 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz. 693).

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata lub listy kandydatów na ławników sadów powszechnych mogą odbierać wzory kart w Urzędzie Miejskim w Janikowie, ulica Przemysłowa 6, I piętro – p. 105 lub pobrać z BIP Janikowo.

 

Zgłoszenia należy składać na adres jak wyżej w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska w Janikowie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2015 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 897
28 maja 2015 12:32 Mateusz Kalka - Dodanie załącznika [kartazgloszeniakandydatana_lawnika_nowe_rozporzadzeni.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2015 12:32 Mateusz Kalka - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2015 12:30 Mateusz Kalka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl