Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723, 1365)

Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu
Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uwagi proszę przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Janikowie, 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6 lub na adres internetowy: wiceburmistrz@janikowo.com.pl lub janikowo@janikowo.com.pl do dnia 28 września 2018r.
W załączniku Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

                                                                                              /-/  Andrzej Brzeziński

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2018 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 798
19 września 2018 11:09 (Rafał Bujak) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2018 11:09 (Rafał Bujak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)