Aktualności

INFORMACJA PRZEWODNiCZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE O WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ 2020-2023


WYBORY ŁAWNIKÓW 2019

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

NA KADENCJĘ 2020-2023

 


INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych z końcem 2019 roku Rada Miejska w Janikowie działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 52 ze zmianami) przystąpi do wyboru ławników.


INFORMUJE SIĘ O WYBORZE ŁAWNIKÓW DO SĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ 2020-2024.

JEDNOCZEŚNIE PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE: WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAK KANDYDAT NA ŁAWNIKA SĄDU ORAZ TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW OKREŚLA Uustawa z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 52 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 121 poz.693)

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata lub listy kandydatów na ławników sądów powszechnych mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyboru ławników i odbierać wzory kart w Urzędzie Miejskim w Janikowie, ulica Przemysłowa 6, I piętro - p. 105 lub pobrać z BIP Janikowo zakładka aktualności.

Zgłoszenia należy składać jak wyżej w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2019 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Smolik
Ilość wyświetleń: 815
15 lipca 2019 11:21 (Rafał Bujak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2019 11:04 (Barbara Smolik) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2019 11:04 (Barbara Smolik) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)