Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, 1570)

Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu
Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Uwagi proszę przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Janikowie, 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6 lub na adres internetowy: wiceburmistrz@janikowo.com.pl lub janikowo@janikowo.com.pl do dnia 25 października 2019r.

 

W załączniku Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo                                          

                                                                                                      /-/  Andrzej Brzeziński

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2019 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 482
01 października 2019 10:26 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika [program.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 10:25 (Mateusz Kalka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 10:25 (Mateusz Kalka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)