Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057)

Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działlaności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Uwagi proszę przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Janikowie, 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6 lub na adres internetowy: wiceburmistrz@janikowo.com.pl lub janikowo@janikowo.com.pl do dnia 20 października 2020r.

 

W załączniku Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

 

 

                                                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

                                                                                                                        /-/ Andrzej Brzeziński

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2020 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Smolik
Ilość wyświetleń: 49
13 października 2020 11:06 (Barbara Smolik) - Dodanie załącznika [uchwala+program.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2020 11:05 (Barbara Smolik) - Usunięcie załącznika [program.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2020 10:52 (Barbara Smolik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)