Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020 Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 Lp. Przedmiot zamówienia

Plan postepowań o udzielenie zamóweinia publicznego na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 w załączniku.