Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zobacz archiwum »

Plan postepowań o udzielenie zamóweinia publicznego na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

(netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

142 276,00

I kwartał

3

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Janikowo-etap I

Roboty

budowlane

Przetarg

nieograniczony

203 252,00

I kwartał

4

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Janikowo-etap II

Roboty

budowlane

Przetarg

nieograniczony

606 179,00

II kwartał

5

Rewitalizacja plaży w Janikowie

Roboty

budowlane

Przetarg

nieograniczony

227 642,00

II kwartał

6

Budowa garaży na terenie miasta Janikowa

Roboty

budowlane

Przetarg

nieograniczony

1 138 211,00 złII kwartał

7

Modernizacja monitoringu w Janikowie

Roboty budowlane

Przetarg

nieograniczony

81 300,00

I kwartał

8

Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie

Roboty budowlane

Przetarg

nieograniczony

543 672,00

II kwartał

9

Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w Janikowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

146 341,00

II kwartał

10

Rewitalizacja Kołuda Wielka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

97 561,00 zł

II kwartał

11

Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

195 122,00 zł

Styczeń

12

Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

97 561,00 zł

Styczeń

13

Budowa mini skateparku w Janikowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

81 301,00 zł

II kwartał

14

Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł

Usługa

Przetarg nieograniczony

500 000,00

I kwartał

15

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki

1 300 000,00

III kwartał

16

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki

150 000,00

I kwartał

17

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trląg

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

243 902,00

II kwartał

18

Utrzymanie i konserwacja zieleni

Usługi

Przetarg nieograniczony

800 000,00

luty

 

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycyjno-Techniczny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 704
09 stycznia 2018 10:20 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:13 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [plan_postepowan_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_na_rok_2018_001.j pg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:13 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [plan_postepowan_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_na_rok_2018.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl