Kontrole 2016

Wykaz kontroli 2016

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Janikowie

w 2016 r.

 

 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

    termin: 09.03.2016

    temat/zakres: Przestrzeganie wymogów ochrony środowiska

 

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

    termin:21.04.2016

    temat/zakres: Kontrola Targowiska Miejskiego w Janikowie

 

3. Urząd Marszałkowski w Toruniu

    termin:04.05.2016

    temat/zakres: Kontrola realizacji projektu: RPKP.01.01.00-04-022/14

 

4. Powiatowa Stacja Sanitarni-Epidemiologiczna w Inowrocławiu

    termin:08.05.2016

    temat/zakres: Kontrola przystanków PKS na terenie gminy i miasta Janikowo.

 

5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

    termin:13.06.2016

    temat/zakres: Wybrane zagadnienia z zakresu administracji rządowej

 

6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

    termin:08.12.2016

    temat/zakres: Kontrola realizacji przez gminę porozumienia z wojewodą kujawsko-

    pomorskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

    na terenie gminy Janikowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2018 07:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 389
05 marca 2018 07:43 (Mateusz Kalka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)