Petycje 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja 19.09.2017

Grupa Aztekium.pl, przy wsparciu Unii Europejskiej i partnerów zewnętrznych, prowadzi prace nad programami wspomagającym edukację w szkołach podstawowych. Jest to szereg programów do nauki języka polskiego, matematyki, również języków obcych. Pilotażowym produktem jest program wspomagający naukę tabliczki mnożenia: http://Aztekium.pl/Mistrz...

Petycja 14.09.2017

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04) Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy...

Petycja 12.08.2017

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji...

Petycja w sprawie udostępnienia informacji o bezpłatnych szkoleniach rekomendowanego Programu Nauki Zachowania

Petycja w sprawie udostępnienia informacji o bezpłatnych szkoleniach rekomendowanego Programu Nauki Zachowania NODN Sophia z Krakowa prosi o przekazanie informacji o projekcie Wdrażanie Programu Nauki Zachowania. Projekt oferuje bezpłatne szkolenie programu wychowawczo-profilaktycznego znajdującego się na liście rekomendowanych programów...

Zbiorcza informacja o złożonych petycjach w 2016 roku

Liczba złożonych petycji Przedmiot petycji Sposób załatwienia 1 Wnioskodawca wnosi aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe, zaplanowała proces wymiany systemó