Kontrole 2017

Wykaz kontroli 2017

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Janikowie

w 2017 r.

  1. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

termin: 24.04.2017

temat/zakres:Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2014 i 2015 roku.

     

      2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

termin: 26.05.2017

temat/zakres: Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 roku.

     

      3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

termin: 20.06.2017 - -22.06.2017

temat/zakres: Kontrola realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2018 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 341
21 marca 2018 11:06 (Mateusz Kalka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2018 11:06 (Mateusz Kalka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2018 11:05 (Mateusz Kalka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)