Budżet na rok 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 4/S/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2020 roku

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.

ZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019