Petycje 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja z 6.12.2019

Renata Sutor Rabka-Zdrój, dnia 6 grudnia 2019 roku ul. Rynek 8B 34-700 Rabka-Zdrój e-mail: adwokatsutor@gmail.com TEL: 575 364 664 Wszystkie Gminy Powiaty i Województwa PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca...

Petycja z 28.11.2019

Renata Sutor Rabka-Zdrój, dnia 28 listopada 2019 roku ul. Rynek 8B 34-700 Rabka-Zdrój e-mail: adwokatsutor@gmail.com TEL: 575 364 664 Wszystkie Gminy Powiaty i Województwa PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11...

Petycja 19.09.2019

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy...

Petycja 08.07.2019

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie...

Petycja 25.04.2019

Preambuła Wniosku/Petycji*: Od początku stworzenia serwisu https://mikroporady.pl/ ( 2012 roku) Mikroprzedsiębiorcy zgłaszają prośby o udzielnie porad i wsparcia, a ostatnio coraz częściej prośby związane z problemami z obszaru ochrony danych osobowych. Zainteresowanie tematem ma oczywiście swoją genezę z niedawno zakończonym vacatio...

Petycja 06.03.2019

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie...