Budżet na rok 2020

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XX/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 91/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 06 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

UCHWAŁA NR XIX/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo

UCHWAŁA NR XIX/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za III kwartał 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 05 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 21 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020