Kontrole 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ KONTROLI 2019

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Janikowie w 2019 r. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Bydgoszcz Termin: 20.05.2019-27.05.2019 Zakres kontroli/tematyka: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Inowrocław Termin: 07.06.2019 Zak