Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących Systemów Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 Rocznicy Wybuchu Powstania

OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - WOO.420.111.2018.ADS.29

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przedłużeniu terminu zakonczenia postepowania dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910"

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania dla inwestycji pn." Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość Strzelno od km 0+005 do km 21+910"

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.

na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego...

OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - WOO.420.78.2018.ADS.18

o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 0+005 do km 21+910. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km”