Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - WOO.420.111.2018.ADS.33

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach...

KOMUNIKAT

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących Systemów Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 Rocznicy Wybuchu Powstania

OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - WOO.420.111.2018.ADS.29

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przedłużeniu terminu zakonczenia postepowania dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910"

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania dla inwestycji pn." Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość Strzelno od km 0+005 do km 21+910"