Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - WOO.420.78.2018.ADS.18

o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 0+005 do km 21+910. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km”

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zawiadomienie Rrgionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oprzedłużeniu terminu dot. "Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów"

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięziecia pn.: Wykonane projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów"