Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III”

Informujemy, iż w związku z istotnymi zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego a wymagającymi szczegółowych odpowiedzi projektanta konieczne jest ponowne przedłużenie terminu składania ofert na czas niezbędny na ich udzielenie. Nowy termin to: 19.06.2020r. do godz. 9:00 składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.09:30. Pozostałe...

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Janikowo.

Zamawiajacy informuje, że w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 został poprawiony błąd pisarski tj ."Wykonam zamówienie publiczne w terminie: do 31.12.2021r." zgodnie z SIWZ oraz Ogłoszeniem o zamówieniu Sekcja II.8) i Wzorem umowy Zaąłcznik nr 6.

Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2020-2021

Janikowo dn. 04.03.2020r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Postępowanie prowadzone będzie zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) w trybie zamówi

Zaprojektowanie i wykonanie szybu windowego oraz dostawa i instalacja nowego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w niszy klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie w BZP nr 513104-N-2020 z dnia 2020-02-17 r. Gmina Janikowo: Zaprojektowanie i wykonanie szybu windowego oraz dostawa i instalacja nowego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w niszy klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego.

Janikowo dn. 17.01.2020r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na podstawie art.67 ust.1 pkt 1b) 1) nazwę i adres zamawiającego; Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 6 Kod Miejscowość: 88-160 Janikowo Te