Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów (2017) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000 PLN.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.12.2017 Janikowo, 2017-12-07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP.271.12.2017 Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu...

czytaj więcej o Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000 PLN. »

Modernizacja ulic w mieście Janikowo

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.13.2017 Janikowo, 2017-12-07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP.271.13.2017 Nazwa zadania: Modernizacja ulic w mieście Janikowo. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa...

czytaj więcej o Modernizacja ulic w mieście Janikowo »

Modernizacja ulic w mieście Janikowo

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.11.2017 Janikowo, 2017-11-13 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: RIT.ZP.271.11.2017 Nazwa zadania: Modernizacja ulic w mieście Janikowo. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt....

czytaj więcej o Modernizacja ulic w mieście Janikowo »

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Janikowo, dnia 07.11.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579.), zwanej dalej Ustawą...

czytaj więcej o Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. »

Modernizacja ulic w mieście Janikowo

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.9.2017 Janikowo, 2017-10-24 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: RIT.ZP.271.9.2017 Nazwa zadania: Modernizacja ulic w mieście Janikowo. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt....

czytaj więcej o Modernizacja ulic w mieście Janikowo »

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pałuczyna.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2017 Janikowo, 2017-10-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2017 Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pałuczyna. 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej o Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pałuczyna. »

Gmina Janikowo. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.11.2017r. do 31.10.2019r.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Janikowo, dnia 25 września 2017r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe dostawy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie...

czytaj więcej o Gmina Janikowo. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.11.2017r. do 31.10.2019r. »

Informacja o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Nazwa użytkownika: Gminajanikowo Informacje o ogłoszeniu <<Powrót do strony 'Twoje ogłoszenia' Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych PL Utworzone : 21/08/2017 11:56...

czytaj więcej o Informacja o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych »

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.5.2017 Janikowo, 15.03.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP.271.5.2017 Nazwa zadania: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera 1. Działając...

czytaj więcej o Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera »

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2017 Janikowo, 13.03.2017r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2017 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej o Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko »

Realizacja: IDcom.pl