Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Janikowo.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy RIT.ZP.271.4.2013. Janikowo, 2013-05-16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2013. Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej...

czytaj więcej o Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Janikowo. »

Budowa stałego targowiska miejskiego w Janikowie

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2013 Janikowo, 2013-03-19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2013 Nazwa zadania: Budowa stałego targowiska miejskiego...

czytaj więcej o Budowa stałego targowiska miejskiego w Janikowie »

Renowacja zabytkowego parku w Dobieszewicach

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.3.2013 Janikowo, 2013-03-06 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RIT.ZP.271.3.2013 Nazwa zadania: Renowacja zabytkowego parku w Dobieszewicach 1....

czytaj więcej o Renowacja zabytkowego parku w Dobieszewicach »

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy RIT.ZP.271.1.2013 Janikowo, 2013-01-31 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2013. Nazwa zadania: Remont cząstkowy nawierzchni...

czytaj więcej o Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera. »

Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo

Ogłoszenia o wynikach przetargów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.K.271.9.2012 Nazwa zadania: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej o Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo »

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 300 000 PLN

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.K.271.10.2012 Janikowo, 2012-10-29 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.K.271.10.2012 Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego...

czytaj więcej o Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 300 000 PLN »

Dostawa komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu –„Cyfrowa szkoła”

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.K.271.8.2012 Janikowo, 2012-10-16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.K.271.8.2012. Nazwa zadania: Dostawa komputerów oraz pomocy...

czytaj więcej o Dostawa komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu –„Cyfrowa szkoła” »

Zbiórka i transport odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w pojemnikach typu dzwon

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Janikowo, 2012-10-10 Numer sprawy RIT.K.271.7.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania o cenę. Numer sprawy: RIT.K.271.7.2012. Nazwa zadania: Zbiórka...

czytaj więcej o Zbiórka i transport odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w pojemnikach typu dzwon »

„Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Polna w Janikowie – Kołuda Mała”.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.K.271.6.2012 Janikowo, 2012-10-11 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.K.271.6.2012 Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Polna w Janikowie...

czytaj więcej o „Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Polna w Janikowie – Kołuda Mała”. »

Dostawa komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu –„Cyfrowa szkoła”

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.K.271.5.2012 Janikowo, 2012-09-28 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.K.271.5.2012 Nazwa zadania: Dostawa komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach...

czytaj więcej o Dostawa komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu –„Cyfrowa szkoła” »

Realizacja: IDcom.pl