Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Ogłoszenie w BZP nr 18022 - 2017 z dnia 2017-02-01 r. Janikowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych »

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2017 Janikowo, 2017-01-27 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2017 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art....

czytaj więcej o Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko »

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 000 000 PLN.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2016 Janikowo, 09.12.2016r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2016 Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu...

czytaj więcej o Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 000 000 PLN. »

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2016-ZO Janikowo, 2016-11-03 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2016-ZO Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej...

czytaj więcej o Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie »

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trląg

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2016 Janikowo, 10.10.2016r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2016 Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trląg 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt....

czytaj więcej o Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trląg »

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języków obcych w Centrum Dialogu Kultur w Janikowie

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP. 2600.3.2016 Janikowo, 2016-09-29 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP. 2600.3.2016 Nazwa zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języków obcych w Centrum Dialogu...

czytaj więcej o Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języków obcych w Centrum Dialogu Kultur w Janikowie »

Przebudowa ulicy Jana z Ludziska w miejscowości Janikowo.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy:RIT.ZP.271.3.2016 Janikowo,29.06.2016r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy:RIT.ZP.271.3.2016 Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Jana z Ludziska w miejscowości Janikowo. 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej o Przebudowa ulicy Jana z Ludziska w miejscowości Janikowo. »

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Janikowo

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.2600.1.2016 Janikowo, 2016-04-29 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z...

czytaj więcej o Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Janikowo »

Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2016- 2017

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2016 Janikowo, 2016-03-10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2016 Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2016- 2017 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej o Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2016- 2017 »

Realizacja: IDcom.pl