Ogłoszenia o wynikach przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III”

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2020 Janikowo, 20.07.2020r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE

Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego.

Janikowo dn. 11.05.2020r.. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na podstawie art.67 ust.1 pkt 1b) 1) nazwę i adres zamawiającego; Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 6 Kod Miejscowość: 88-160 Janikowo Telefon: 52-3

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Janikowo.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2020 Janikowo, 21.04.2020r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJK

Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2020-2021

Janikowo dn. 31.03.2020r. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12 1) nazwę i adres zamawiającego; Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO Adres zamawiającego: ul. Przemy

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Janikowo dn. 30.12.2019r. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na podstawie art.67 ust.1 pkt 12 1) nazwę i adres zamawiającego; Nazwa zam

Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo

Numer sprawy: RIT.ZP.271.11.2019 Janikowo, 2019-11-25 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJK