Ogłoszenia o wynikach przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Kozala w Janikowie.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.13.2019 Janikowo, 24.10.2019r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.11.2019r. do 31.12.2020r.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2019.UE Janikowo, 09.09.2019r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNI

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Broniewice 14.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.3.2019 Janikowo, 2019-05-17 ZAWIADOMIENIE

Przebudowa drogi gminnej 150744C i 150763C w miejscowości Ludzisko.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.5.2019 Janikowo, 25.04.2019r.

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2019 Janikowo, 06.03.2019r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY