Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Informacja o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Informacje o ogłoszeniu

<<Powrót do strony 'Twoje ogłoszenia'

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych PL
Utworzone : 21/08/2017 11:56      Wysłane : 21/08/2017 12:11
Status : Opublikowane: 23/08/2017
Oficjalny tytuł : PL-Janikowo: Usługi związane z odpadami
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2017/S 160-330749
Zamówienia w tym ogłoszeniu:
0. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

 

Janikowo dn. 21.08.2017r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na podstawie art.67 ust.1 pkt 12

 

1)        nazwę i adres zamawiającego;

Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO

Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 6

Kod Miejscowość: 88-160 Janikowo

Telefon: 52-35-83-621, 52-35-144-11

Faks: 52-35-13-519

Adres strony internetowej: www.bip.janikowo.com.pl

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl

Godziny urzędowania: od 07:15 do 15:00

2)         określenie przedmiotu zamówienia , wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia;

1.Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 .

Wartość zamówienia : 1 345 535.00PLN

3)         nazwa i adres wykonawcy , z którym została zawarta umowa ;  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka

 88-160 Janikowo; ul. Kasprowicza 57

4)         podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia;

Podstawa prawna zastosowania trybu:  Art.67 ust.1 pkt 12         

Uzasadnienie faktyczne:

 

    W przypadku udzielonego zamówienia zostaną spełnione warunki dotyczące zamówień udzielanych podmiotowi wewnętrznemu (in-haus) opisane w art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp. Przeprowadzono analiza prawna i ekonomiczna wskazała, że w przypadku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                                i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janikowie zachodzi okoliczność łącznego spełnienia wszystkich warunków zawartych w przytoczonym przepisie prawa. Przedsiębiorstwo zostało powołane zarządzeniem Naczelnika Gminy Janikowo 1 kwietnia 1989 roku w celu prowadzenia gospodarki mieniem gminy i obsługi mieszkańców gminy w zakresie świadczenia usług komunalnych. Z dniem 7 grudnia  1991 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Janikowie PGKiM został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina Janikowo sprawuje pełną kontrolę nad Spółką w całym okresie od powstania do dnia dzisiejszego. Własność Spółki jest  w 100% skupiona w rękach Gminy, a funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo. Inwestycje komunalne realizowane przez Gminę Janikowo samodzielnie i ze wsparciem środków Unii Europejskiej są przekazywane w użytkowanie PGKiM Sp. z o.o. w celu świadczenia usług komunalnych na coraz wyższym poziomie. PGKiM Sp z o.o. świadczy usługi na rzecz Gminy wypełniając  zadania  ustalone w ustawie o Samorządzie Gminnym  w zakresie:

- utrzymania gminnych dróg

- zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

- obsługi lokali komunalnych

- zarządzania targowiskiem

- utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień

- zarządzanie cmentarzem

- kompleksowej gospodarki odpadami itp.

        W związku z powyższym istnieje zatem przesłanka  do zastosowania art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.

5)         termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

Od 01.10.2017r. na okres 12 miesięcy.

6)         informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu , o którym mowa w art.66 ust.2 jeżeli zostało opublikowane albo informacja że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane;

Przekazania Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 28.07.2017r. opublikowane w dniu 01.08.2017r.  nr 2017/S 145-300720

7)         informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia                   o udzieleniu zamówienia o którym mowa w art.95 ust.1 i 2

Przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.08.2017r. ( załącznik nr 1)

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 21.08.2017r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2017 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 172
29 sierpnia 2017 11:54 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [2017ojs160330749pl.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2017 11:53 Grażyna Derkowska - Usunięcie załącznika [ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2017 10:05 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl