Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

uchwała Nr XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

opublikowana Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 12.02.2018r. poz. 731

zmieniona uchwałą Nr V/22/2019 z 15.02.2019r.-Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 22.02.2019r. poz. 1082

Załączniki:

uchwała [299.55 KB]
załącznik 1 [336.86 KB]
załącznik 2 [265.11 KB]
załącznik 3 [291.51 KB]