Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

uchwała Nr XXXIV/286/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo

opublikowana Dziennik Urzędowy Wojk.Kuj.-Pom z 24.05.2018r. poz. 2861

Załączniki:

uchwała [382.66 KB]