Zarządzenia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie.

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 luty 2020 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Janikowo w projekcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Janikowo” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Janikowo.

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy i Miasta Janikowo.

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie.

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy i Miasta Janikowo realizacji zadań publicznych rozwoju sportu w 2020 roku dla beneficjentów prowadzących statutową działalność wśród mieszkańców Gminy i Miasta Janikowo w zakresie...