Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za IV kwartał 2019 roku

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad planowania szkoleń w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo,...

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku...

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w planie finansowym na 2020 rok