Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 54 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 3 września 2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012

Zarządzenie nr 53 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 sierpnia 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta Janikowo

Zarządzenie nr 52 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 sierpnia 2012

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2013 rok

Zarządzenie nr 51 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 sierpnia 2012

w sprawie przełożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie nr 50 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 sierpnia 2012

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektorowi Gimnazjum w Janikowie

Zarządzenie nr 49 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 sierpnia 2012

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Broniewicach

Zarządzenie nr 48 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 sierpnia 2012

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 9 sierpnia 2012

w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012

Zarządzenie nr 46 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 1 sierpnia 2012

w sprawie ustalenia ceny za udostępnienie terenu przy miejscu do kąpieli do prowadzenia sprzedaży

Zarządzenie nr 45 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 lipca 2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012