Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmian w zakresie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2020 rok

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019