Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 czerwca 2012

w sprawie ustalenia cen za slip - wodowanie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie

Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 8 czerwca 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Janikowie

Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 czerwca 2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie

Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 czerwca 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 4 czerwca 2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących inwestycji budowy ogrodzenia, uporządkowania i zagospodarowania na potrzeby działalności kulturalnej, terenu wokół MGOK w Janikowie

Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 maja 2012

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za rok 2012

Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 maja 2012

w sprawie zmian w Budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012

Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 maja 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ryczałtu na zakup ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 maja 2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012.

Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2012

w sprawie powołania komitetu wykonawczego do spraw organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla miasta Janikowo