Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2012

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janikowo przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 kwietnia 2012

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za I kwartał 2012 roku

Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 kwietnia 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za montaż internetu oraz opłat za korzystanie z usług dostępu do sieci internetowej za pomocą łączy telewizji kablowej TV JAN-SAT

Zarządzenie nr 21 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 kwietnia 2012

w sprawie udzielenia przez Gminę Janikowo poręczenia kredytu zaciąganego przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Unia" Janikowo

Zarządzenie nr 20 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 kwietnia 2012

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie

Zarządzenie nr 19 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 kwietnia 2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Janikowie

Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 kwietnia 2012

w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Janikowo

Zarządzenie nr 17 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 kwietnia 2012

w sprawie udzielenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janikowo jest organem prowadzącym, płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 3 kwietnia 2012

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 marca 2012

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo