Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 lipca 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonychdo sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie gminy Janikowo.

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium w 2019 r.

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Janikowie w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołaniu komisji przetargowej na : Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.11.2019r. do 31.12.2020r.

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019