Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 4 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Janikowie

Zarządzenie nr 3 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 stycznia 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Janikowo

Zarządzenie nr 2 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 9 stycznia 2012

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem samochodu - Mercedes Sprinter

Zarządzenie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 3 stycznia 2012

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w planie finansowym na 2012 rok

Zarządzenie nr 105a Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 grudnia 2011

w sprawie ustalenia kosztu udostępniania sal i pomieszczeń dydaktycznych w budynkach szkolnych na terenie Gminy i Miasta Janikowo

Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 grudnia 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie

Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 grudnia 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011

Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 grudnia 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Janikowo.

Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 grudnia 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011