Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne projektów planów finansowych na 2020 rok

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Janikowo na 2020 rok

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 listopada 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie procedur w zakresie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019