Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Janikowie w celu dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień z pracodawcą w przedmiocie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Janikowo na 2021 rok

Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym