Opłaty i podatki (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego na rok 2015

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego na rok 2015:

Informacja w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2015 r.

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2015 r. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2015 r.:

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych i podatku rolnego na rok 2014

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych i podatku rolnego na rok 2014: Stawki podatku od środków transportowych na rok

Informacja w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2014 r.

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2014 r. I Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2014 r.: 1. od budynków lub ich części: