Opłaty i podatki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WZORY FORMULARZY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH

DNIA 17-11-2017 R. UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE NR XXVIII/247/2017 OKREŚLONE ZOSTAŁY WZORY FORMULARZY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 2018 ROKU.

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2018 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2018 r.: 1. od budynków lub ich części: a)

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2017 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2017 r.: 1. od budynków lub ich części: a)

WZORY FORMULARZY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH

DNIA 29-12-2015 R. UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE NR XII/89/2015 UCHWALONE ZOSTAŁY WZORY FORMULARZY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 2016 ROKU.

Informacja w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2016 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2016 r.: 1. od budynków lub ich części: a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnyc

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego na rok 2015

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego na rok 2015:

Informacja w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2015 r.

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2015 r. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2015 r.: