Opłaty i podatki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2010

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć: 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy nieruchomości 3. Informację w sprawie podatku od nieruchomości. Pobierz druk

Opłaty skarbowe za czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego skierowane do wnioskodawców przebywających za granicą

Opłaty skarbowe za czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego skierowane do wnioskodawców przebywających za granicą powinny być uiszczane na następujące konto: Piastowski Bank Spółdzielczy Janikowo 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informację można pobrać w załącznikach Uchwała Nr XXXII/227/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. w w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2010r.  

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informację można pobrać w załącznikach Uchwała Nr XXXII/226/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2010r. &n

Wzór deklaracji na podatek rolny

Wzór deklaracji podatku rolnego dostępny jest do pobrania w załącznikach Uchwała Nr XXXII/227/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. w w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2010r. &

Wzór deklaracji podatku leśnego

Wzór deklaracji podatku leśnego dostępny jest do pobrania w załączniku

Wzór deklaracji podatku od nieruchomości

Wzór deklaracji podatku od nieruchomości dostępny jest w załącznikach Uchwała Nr XXXII/226/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2010r. &nb