Opłaty i podatki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego na rok 2020.

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego na rok 2020. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2019 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2019 r.:

WZORY FORMULARZY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH

DNIA 17-11-2017 R. UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE NR XXVIII/247/2017 OKREŚLONE ZOSTAŁY WZORY FORMULARZY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 2018 ROKU.

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2018 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2018 r.: 1. od budynków lub ich części: a)