Opłaty i podatki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WZORY FORMULARZY NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020 R.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Mają one zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do dnia...

WZOR FORMULARZY NA PODATEK LEŚNY NA 2020 R.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Mają one zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do dnia...

WZORY FORMULARZY NA PODATEK ROLNY NA 2020 R.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Mają one zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do dnia...

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego na rok 2020.

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku leśnego i podatku rolnego na rok 2020. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2019 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2019 r.: