Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Opłaty i podatki zobacz archiwum »

Informacja w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2015 r.

Informacja w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2015 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2015 r.:


1. od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,65 zł


b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych (lub ich części)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
23,13 zł


c)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
10,80 zł


d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł

 
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
7,73 zł


f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży
7,73 zł

2. od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,90 zł


b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych
4,58


c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,30 zł


3. od budowli 2 % ich wartości

 

1. Podatnicy uiszczają należy podatek na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Janikowie lub w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Podatnicy z terenu gminy uiszczają podatek do rąk miejscowego sołtysa albo na konto Urzędu Miejskiego w Janikowie, lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Data wytworzenia dokumentu: 19-12-2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Przybylska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Przybylska
Ilość wyświetleń: 1127
04 lutego 2015 12:12 Justyna Przybylska - Dodanie załącznika [xv__90_zalacznik_1_wzory_formularzy__deklaracja_dn1_na_2012_r_podatek _od_nieruchomosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2015 12:12 Justyna Przybylska - Usunięcie załącznika [xv__90_zalacznik_1_wzory_formularzy__deklaracja_dn1_na_2012_r_podatek _od_nieruchomosci3.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2015 12:11 Justyna Przybylska - Usunięcie załącznika [xv__90_zalacznik_1_wzory_formularzy__deklaracja_dn1_na_2012_r_podatek _od_nieruchomosci.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl