Kontrole 2009

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz kontroli 2009

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Bydgoszcz termin: 07.04.2009-27.04.2009 temat/zakres: Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezp