Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Kontrole 2009 zobacz archiwum »

Wykaz kontroli 2009

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Bydgoszcz

  termin: 07.04.2009-27.04.2009

  temat/zakres: Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Bydgoszcz

  termin: 13.05.2009-26.06.2009

  temat/zakres: Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska

 3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Bydgoszcz

  termin:19.06.2009-19.06.2009

  temat/zakres:Kontrola realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”

 4. PFRON o/kujawsko-pomorski – Bydgoszcz

  termin: 01.10.2009-01.10.2009

  temat/zakres: Kontrola umowy Nr OSP/000014/02/D w ramach programu Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej

 5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Bydgoszcz

  termin: 08.10.2009-23.10.2009

  temat/zakres: Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków akta stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, groby i cmentarze wojenne, przeciwdziałanie narkomanii.

 6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Bydgoszcz

  termin: 26.10.2009-18.11.2009

  temat/zakres: Prawidłowość wykorzystania przez gminę i miasto dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowość pobierania i rozliczania dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

 7. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Bydgoszcz

  termin:28.10.2009-05.11.2009

  temat/zakres: Monitorowanie i kontrola jakości paliwa w jednostce pływającej.

 8. Archiwum Państwowe – Bydgoszcz

  termin: 19.11.2009 – 19.11.2009

  temat: Ewidencja i zasób archiwalny Urzędu Miejskiego w Janikowie.

 9. Archiwum Państwowe – Bydgoszcz

  termin: 19.11.2009 – 19.11.2009

  temat/zakres: Zasób i stan zachowania zbioru USC w Janikowie.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 788
02 lutego 2011 12:11 Administrator - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl