Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych w Urzędzie Miejskim w Janikowie

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ) informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Janikowie, na podstawie odrębnych przepisów prowadzone są rejestry, ewidencje ( wykazy, listy, spisy) służące do realizacji zadań publicznych,...

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Gminy Janikowo

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Gminy Janikowo Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum Art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157) USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o o