Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestry i ewidencje zobacz archiwum »

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych w Urzędzie Miejskim w Janikowie

   W związku z obowiązkiem wynikającym z   art.  8 ust. 3  ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ) informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Janikowie,  na podstawie odrębnych przepisów prowadzone są rejestry, ewidencje   ( wykazy, listy, spisy) służące do realizacji zadań publicznych, wg. niżej zamieszczonego zestawienia.

   Dane w nich zawarte  udostępniane  są  w sposób i na zasadach ( o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej)  określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z ograniczeniami wynikającymi z  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 ) lub innych ustaw, w tym między  innymi  z :

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 201 ze zm. ) – Działu    VII Tajemnica skarbowa,
  • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 657)
  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1167 z późn. zm. ).
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2017 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 207
30 czerwca 2017 13:05 Mateusz Kalka - Usunięcie załącznika [ewidencja_kapielisk.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 czerwca 2017 13:03 Mateusz Kalka - Dodanie załącznika [rejestr_skarg_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 czerwca 2017 13:03 Mateusz Kalka - Usunięcie załącznika [rejestr_skarg_ola.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl